5element

5.element. kurs i selvutvikling

 

Om 5.element.5. element, kurs i selvutvikling ble startet i 1998. Fra 80-tallet har jeg undervist i yoga, astrologi og meditasjon i mange år, både i Friundervisningen, Bærum kveldsskole, Aftenskolen og i egen regi. 

Tove Irene Anderssen: hele mitt liv vært opptatt av den dypere siden av livet. Det førte meg som tenåring til TM, yoga og astrologi. Fra 1981 og -82 lærte jeg astrologi av den danske astrologen Kirsten Tingstad. Hun var også antroposof og gjennom henne ble jeg kjent med Rudolf Steiner og Martinius' filosofi. Jeg fulgte opp med å studere de beste astrologene, som Liz Greene, leder og stifter av Faculty of Astrological Psychology i London, og andre astrologer tilknyttet dette fakultetet. Hun er en jungiansk psykolog og astrolog.

En hel mengde andre astrologer har bidratt til min utdanning som astrolog. Spesielt er Jeffrey Wolf Green en veldig interessant astrolog som grunnla Evolutionary Astrologi, som vektlegger sjelens utvikling, og som spør Why am I here and what are my lessons? 

 

Studier førte meg til Østens filosofi, som Yogananda, Maharshi, Sri Aurobindo og andre, og Vestens mystikk med Alice Bailey, Madame Blavatski, Krishnamurti, Edgar Casey (sleeping prophet), Jane Roberts (Seth speaks) og andre. Særlig var dette begynnelsen på å forstå drømmer. Jeg lærte også "Spiritual Psychotherapy", som uttrykket antyder er en terapi som innebærer at vi har en sjel og spirit, at vi er mer en materie. Det er en transcendental psykologi, noe som er mer enn kognitiv terapi. Å behandle overflaten rekker jo stort sett til overflaten. For dypere healing må vi gå dypere.

Det var enkelte med spesielle evner og innsikter som kom til Norge fra England og USA, særlig var det Parapsykologisk Selskap som arrangerte dette. Peter Goldman er en av de gamle store lys som kom hit. 

 

I 1998 startet jeg som sagt 5.element og året etter holdt jeg mitt første kurs på Kreta. Det ble givende og hyggelige kurs og samvær i mange år, både vår og høst. Jeg hadde ofte kurs i 2-3 uker etter hverandre, der noen kom og  var med hele veien og andre kom og gikk for spesifikke kurser. Et år arrangerte jeg kurs på Bali, det var spennende. 

 

På 1990-tallet og senere har jeg lært om sjamanisme av Ailo Gaup og andre, og i 2015 lærte jeg av den meksikanske læreren Sergio Magana, som arbeider med toltecs gamle mysterietradisjoner, Obsidian mirror og en sjamanisme som er annerledes enn noe jeg har lært før. Hovedfokus er lucid dreaming, som betyr å huske sine drømmer og ta del i drømmen mens du drømmer. Dette husker jeg fra ungdomstiden, (da drømmetydningsbøker ble tilgjengelig) at du skulle møte en motstander ansikt til ansikt i drømmen.                                                         

Drømmer kalles kongeveien til det underbevisste. Drømmer peker alltid på noe som har vært som må bli bevisst eller noe som kommer. (Det finnes jo noe som heter dagsrest, som er bearbeiding og repetisjoner av dagens små hendelser, og har mindre betydning.)

Et livslangt studie av Jungs psykologi hører med her. Det er flere kjente personer som har gått i hans fotspor, bl. a. Jes Bertelsen, som har gitt ut flere bøker i dybdepsykologi og symboler i sitt hjemland Danmark. For den som ønsker et dypere liv er Jung neppe til å komme utenom. 

...

REIKI


Reiki er den metoden for healing og selvutvikling som er lettest å lære, samtidig som den er meget sterk, kanskje den sterkeste metode overhode. Dens populæritet skyldes at den er så enkel og sterk og alle oss som har lært reiki føler stor takknemlighet. Arbeidet med kurs er motivert av et ønske om å stimulere til positiv vekst for alle og enhver. Det er min overbevisning at vi alle har iboende selvhelbredende evner og egenskaper som kan vekkes og utvikles videre. Ikke minst trenger vi et pusterom og en motvekt mot det daglige stresset som ofte får oss til å glemme de viktigste sidene ved livet. Å finne din egen kilde er det viktigste av alt for å ha et godt liv og for å komme videre. 

Jeg synes også det er viktig å beholde bakkekontakten. Selv om jeg arbeider med spirituelle energier og har et livssyn som går ut på mening og sammenheng, så ønsker jeg ikke å formidle dette religiøst. Det betyr at når vi støtter oss til det som er naturlig, behøver vi ikke gjøre noen religion ut av det. Erfaring av at det er en energi som hjelper deg, som virker helbredende, balanserende og utviklende på alle nivåer, kan kanskje få noen og enhver til å tro på «noe mer». 

Og godt er det! Men religiøse forestillinger blir så altfor ofte til dogmer og stridigheter og det er noe jeg vil unngå. Det er naturligvis lett for oss å gripe tilbake til vår egen kristne kultur og oppfatte våre opplevelser i et slikt perspektiv. 

Reiki passer for alle uansett tro og bakgrunn, om du er kristen, hindu, muslim, jøde eller noe annet, også ateist, passer reiki for deg. Reiki ber deg ikke om å tro på noe. Det er en erfaring av healingenergi som vil berike livet ditt. Det er heller ikke slik at en blir for avansert for metoden. Hvordan kan du bli for avansert for å bruke din energi og bevissthet?

Om du kommer til et platå i utviklingen, betyr det at et høyere nivå kan nås og da tenker jeg ikke bare på å ta en grad til. Mange tror målet er nådd bare de blir mindre stresset og har det noenlunde bra, men reikien kan føre deg til en høyere bevissthet, til en utvidet bevissthet. 
 

Når noen tar en pause på noen måneder eller år, kan repetisjonskurs være klokt, for å få nye innvielser og komme på glid igjen. I de  opprinnelig reikimetodene ses innvielsen som en renselse av kanalen, noe det jo er, når det blir riktig utført. Vi blir jo stadig utsatt for mange forskjellige erfaringer og mye frykt flyter fritt i samfunnet. Se bare på politikken og underholdningsindustrien, og alt som legges ut av skrekkeksempler i sosiale media. Det negative får mye oppmerksomhet og det du gir din oppmerksomhet gir du energi.

Du kan ikke bli syk nok til å redde syke, du kan ikke bli sint nok til å hjelpe sinte, du kan ikke bli uvitende nok til å hjelpe uvitende. Å lære mennesker å bli selvhjulpne og mer hele og selvstendige er min vei.