5element

5.element. kurs i selvutviklingFørst noen ord om meg selv. Jeg, Tove Irene Anderssen, har hele mitt voksne liv vært opptatt av selvutvikling og alternative veier. Det førte meg som tenåring til TM, yoga og astrologi (det er faktisk nærmere 40 år siden!) og tidlig på 80-tallet lærte jeg om «spiritual psychotherapy» som la grunnlaget for videre søken og utforskning innen metafysikk, psykologi og spirituell utvikling. 

Jeg har i løpet av disse årene hatt tusenvis av klienter både som astrolog og i alternative terapier, og siden 1988 har jeg undervist i astrologi, meditasjon, indre reiser, yoga og kreativitet. Senere ble det komplettert med sjamanreiser og Reiki. Jeg er kunstnerutdannet på kunstakademi i Düsseldorf og har derfor holdt en del kurs i tysk og som sensor i samarbeid med Goetheinstituttet i Oslo. Dette er nok den aktiviteten som har vært nærmest «det vanlige livet», for ellers har arbeide med selvutvikling, kunst og healing tatt det meste av min tid. 

I 1998 startet jeg 5.element og har siden da arrangert og holdt kurs i selvutvikling på heltid, de siste årene mest i Reiki. 

Reiki er den metoden for healing og selvutvikling som er lettest å lære, samtidig som den er meget sterk, kanskje den sterkeste metode overhode. Dens populæritet skyldes at den er så enkel og sterk og alle oss som har lært Reiki føler stor takknemlighet. 

Siden 1999 har jeg holdt kurs på et nydelig sted på Kreta. Det har vært en årlig begivenhet for meg og de som har vært med og til stor glede og stimulans. I 2001 holdt jeg mitt første Reiki-Mesterkurs der, og det vil jeg gjøre også i fremtiden, så sant det lar seg gjøre. 

Arbeidet med kurs er motivert av et ønske om å stimulere til positiv vekst for alle og enhver. Det er min overbevisning at vi alle har iboende selvhelbredende evner og egenskaper som kan vekkes og utvikles videre. Ikke minst trenger vi et pusterom og en motvekt mot det daglige stresset som ofte får oss til å glemme de viktigste sidene ved livet. Å finne din egen kilde er det viktigste av alt for å ha et godt liv og for å komme videre. 

Jeg synes også det er viktig å beholde bakkekontakten. Selv om jeg arbeider med spirituelle energier og har et livssyn som går ut på mening og sammenheng, så ønsker jeg ikke å formidle dette religiøst. Det betyr at når vi støtter oss til det som er naturlig, behøver vi ikke gjøre noen religion ut av det. Erfaring av at det er en energi som hjelper deg, som virker helbredende, balanserende og utviklende på alle nivåer, kan kanskje få noen og enhver til å tro på «noe mer». 

Og godt er det! Men religiøse forestillinger blir så altfor ofte til dogmer og stridigheter og det er noe jeg vil unngå. Det er naturligvis lett for oss å gripe tilbake til vår egen kristne kultur og oppfatte våre opplevelser i et slikt perspektiv. 

Poenget er at Reiki er helt uavhengig av din trosforestilling og oppfatning av livet.