Reikimester

Reikimester

 Å bli reikimester vil si å kunne innvie og lære bort reiki på et profesjonelt nivå. Til det trenges en bevisstgjøring om reiki, energi og bevissthet.

Jeg har i skrivende stund arbeidet med reiki i rundt tyve år og har lært opp en del reikimestere. 

Jeg tilbyr en opplæring over noen måneder.

Full informasjon om metode og innvielser vil bli gitt. 

Kurskompendium med all nødvendig informasjon følger med.

Tid avtales.

Om du begynner i vinter kan du være klar til sommeren. Om du begynner på vårparten kan du være klar over sommeren, til tidlig høst. 

Jeg har både hatt enkeltelever og små grupper i dette.

Enkelte velger å ta mestergraden for sin egen selvutvikling, spirituell søken og selvrealisering. For mange kan det virke sterkt terapeutisk. Andre er mer motivert av ønsket om å arbeide med andre og holde kurs. Begge deler fungerer godt. Mestergraden vil sette i gang prosesser for utvikling en ikke venter seg. Det er en gledelig og spennende oppdagelse for den enkelte. Det er noe en oppdager etter hvert. 

Ta kontakt om dette er aktuelt for deg.

Jeg har hatt mesterelev som i forkant ikke har vært mine elever på reiki 1, 2 og 3. 
Alle er velkomne til mine kurs. 

 

Min siste mesterelev ble ferdig i januar. Hun sier det har vært en dyp prosess og at hun føler en selvaksept og helhet hun ikke har kjent før. Det viktigste for henne har vært å få en sterkere og mer bevisst forbindelse til en spirituell dimensjon.