Reikimester

Reikimester

 Å bli reikimester vil si å kunne innvie og lære bort reiki på et profesjonelt nivå. Til det trenges en bevisstgjøring om reiki, energi og bevissthet.

Jeg har i skrivende stund arbeidet med reiki i drøyt tyve år og har lært opp en del reikimestere. Utover dette har jeg hele livet fra 80-tallet hatt grupper i meditasjon, metafysikk, astrologi og healing. Dette er lenge før reiki kom til Norge. Mer om min bakgrunn under 5.element. 

Jeg tilbyr en full opplæring til reikimester i de tre gradene.

Full informasjon om metode og innvielser vil bli gitt. 

Kurskompendium med all nødvendig informasjon følger med.

Opplæring er en reise i bevissthet. Innvielser er ikke mekanikk, men krever en spesiell bevissthet som ikke skjer automatisk. Reiki dreier seg ikke om å tro på noe. Det handler om en spesiell erfaring som ikke kan tvinges frem, men må læres av en kvalifisert reikimester.  

Tid avtales.

Jeg har både hatt enkeltelever og små grupper i dette.

Enkelte velger å ta mestergraden for sin egen selvutvikling, spirituell søken og selvrealisering. For mange vil det virke sterkt terapeutisk. Andre er mer motivert av ønsket om å arbeide med andre og holde kurs. Begge deler fungerer godt. Mestergraden vil sette i gang prosesser for utvikling en ikke venter seg. Det er en gledelig og spennende oppdagelse for den enkelte. Det er noe en oppdager etter hvert. 

Ta kontakt om dette er aktuelt for deg.

Jeg har hatt mesterelev som i forkant ikke har vært mine elever på reiki 1, 2 og 3. 
Alle er velkomne til mine kurs. Det er naturlig at elever utenfra følger min standard for undervisning, som jeg har lært av min reikimester Frank Arjava Petter, forfatter av ca 15 bøker om reiki, de fleste av dem oversatt til engelsk (fra tysk). 

  Jeg har også lært den opprinnelige reikien fra Japan, altså ikke via Takata fra USA, av min japanske reikimester Tadao Yamaguchi. 

Obs! Det finnes reikimestere som lærer bort mestergraden på en helg. Det er ikke nok for å bli en virkelig reikimester. Det kreves mer enn teknikk. Uten den nødvendige bevissthet og innsikt er personen ikke reikimester. Det vil ikke lykkes personer med mangelfull opplæring og lære opp andre. Lettvinthet fører ikke til målet. Her er det noe viktig som ikke er blitt forstått. Man kan anta at det er kommersielle interesser som ligger bak. 

 

Min siste mesterelev ble ferdig i januar. Hun sier det har vært en dyp prosess og at hun føler en selvaksept og helhet hun ikke har kjent før. Det viktigste for henne har vært å få en sterkere og mer bevisst forbindelse til en spirituell dimensjon.