Om Reiki

Reikikurs i Oslo


For størst utbytte tas kursene i reiki 1, 2 og 3 med noen ukers eller måneders mellomrom. Det gir tid til å integrere energien på det foregående nivået før du går videre. 

Kursene bygger på Mikao Usuis «vestlige» metode.

 

Reiki – bakgrunn og historie


Japaneren Mikao Usui var opphavsmannen til reiki. Han ble født i 1865 og døde i 1926. I 1922 opplevde han en tilstand av utvidet bevissthet, hvor han oppdaget («kanaliserte») reiki og fikk innsikten i hvordan vi kan bruke den universelle energien til healing og selvutvikling uten å tappe av egne krefter. 
Dette ble formidlet videre til antageligvis 14 såkalte reikimestre, som kunne vekke og innvie denne energien hos andre. Disse reikimestrene spredde metoden i begrenset omfang og kun i Japan. Metoden var opprinnelig delt opp i 6 grader, hvor eleven gradvis fikk styrket og integrert reiki. 
En av hans elever, Hayashi, gikk ut av Usuis «skole» og startet for seg selv. Av Hayashi lærte så Hawaio Takata reikimetoden mellom 1936 og 1938. Takata kom fra Hawaii og var av japansk opprinnelse, men var egentlig amerikansk og kunne ikke det japanske språk. Det er fra henne reiki er blitt utbredt over hele verden. Hun forandret og forenklet systemet til en viss grad og dermed ble den lettere tilgjengelig. Hun oppfant blant annet de 12 posisjonene som brukes over hele verden. Det var en god del hemmelighetskremmeri til å begynne med som sikkert har ført til visse forskjeller i opplæringen av reiki. 
I 1980, kort tid før sin død, innviet Takata 22 reikimestere, det vil si at de fikk opplæring i å innvie (overføre eller aktivisere reikienergien i en annen). Noen av disse reikimestrene startet senere forbund, mens andre holdt seg utenfor. I dag er det et mangfold av foreninger og forbund over hele verden.

 

Reiki 1

Reiki betyr universell energi. Reiki lærer du av en reikimesterlærer. Reiki handler om å åpne din egen healingkanal. Reiki virker på alle plan i livet: fysisk, følelsesmessig, mentalt og åndelig. I løpet av kurset får du innvielser som åpner din naturlige kanal slik at du kan bruke healingenergi på deg selv og andre, som en behandlingsform eller for sin egen selvutvikling. 
Reiki er et unikt redskap alle kan lære og bruke. Reikienergien hjelper deg til å finne dine evner, slik at du kan få utnyttet dine resursser. Har dine healingevner ikke blitt vekket, vil reiki åpne opp, har du healingevner fra før, vil de bli forsterket. 
Kurset gir innvielse i reikienergien og grunnleggende praktisk opplæring i hvordan du bruker reiki på deg selv og andre. 

 

Reiki 2

Reiki 2 er en fordypning av det du har lært på reiki 1. I løpet av kurset vil du få innvielser til tre reikisymboler. Det første forsterker healingevnen, det andre virker harmoniserende og det tredje er et kosmisk «telefonnummer» som brukes i fjernhealing. Du lærer å sende reiki på avstand, til andre, til fortid og fremtid, til årsaker til vanlige problemer. 

 

Reiki 3

Reiki 3 er den siste biten i reiki-systemet. Dette er innvielse til det sterkeste reikisymbolet, det såkalte mestersymbolet som forsterker alle nivåer av reiki. Dette symbolet forsterker intuisjonen, skapende evner og virker sterkt transformerende på alle plan i livet. Det er like lett å bruke som de andre symbolene. 

 

Shoden

Shoden er 1. trinn i den opprinnelige japanske reikimetoden.

På dette kurset lærer du reiki tilnærmelsesvis slik Hayashi og Usui brukte det. Shoden innebærer blant annet reiju (som er blitt til de vestlige innvielser), som forsterker reikienergien og renser kanalen. På dette kurset lærer du å kjenne energien bedre og skille mellom grader av Byosen, det vil si grader av ubalanse i kroppen og behandle disse stedene direkte med reiki. Du lærer et symbol, ukjent i den vestlige reikien, som brukes til å forsterke energien og følelsen av byosen direkte på stedet. 

Shoden er forbausende annerledes fra den kjente vestlige metoden. Det oppleves sterkt og er meget enkelt å lære. Jeg anser metoden som best egnet for dem som allerede har lært reiki 2.