Astrologi

 

Fortid – nåtid – fremtid

 Alle konsultasjoner kan tas via videolink på messenger. Det fungerer utmerket og du kan spørre om hva du vil som ved personlig fremmøte. Det kan også gjøres ved at jeg sender et lydopptak med astrologisk tolkning uten personlig fremmøte. 

Astrologien gir oversikt og klarhet. 

Astrologien kan hjelpe deg å se ditt liv og din livssituasjon på en ny måte.

Det hjelper å se de store linjer, få overblikk og klarhet i en situasjon.

Horoskopet forteller når det er best å foreta seg noe; å finne en forandring til det bedre.

Jeg finner frem til det vesentlige ved deg og din situasjon enten det gjelder ditt privatliv eller arbeidsliv.

Områder der astrologien er til stor hjelp:

  • Partnerskapsforhold, ekteskap, familieforhold,- arbeid, skifte jobb, studier, yrkesvalg, økonomi.
  • Psykologisk; indre konflikter, forhold fra barndommen, stagnasjon, usikkerhet, manglende selvtillit, overskudd eller livsglede.
  • Horoskopet peker ikke minst på utviklingsmuligheter og latente evner og talenter.
  • Å se fremover; fremtidsutsikter, valg som støtter din utvikling, hvilke tider er best for forandringer.
  • Det finnes også en god og dårlig tid å starte noe nytt på. Du går jo ikke ut i kulda når du skal ta en deilig svømmetur med mindre du er isbader.
  • Horoskopet peker på dine sterke og svake sider.

Mange av de overnevnte områdene kan berøres i en  konsultasjonen.  

 Alle livets erfaringer og tider i livet vises i horoskopet. Horoskopet er det bildet vårt solsystem hadde i det øyeblikket du ble født. Det er ikke statisk. Det fortsetter naturligvis å bevege seg hele livet og forskjellige sider ved en person blir aktivisert. Det er en tid for alt. Dette er noe vi alle erfarer. Vi har alle de samme byggeklossene, men vi har samtidig vår egen unike blanding og våre egne farger.

En kan også sammenligne to eller flere horoskoper for å finne ut av forhold.

Å sette opp dine barns horoskop kan være en god hjelp til å forstå dem. Alle som arbeider med barn ser hvor tidlig personligheten viser seg.

 

Jeg tar i bruk flere metoder for å komme frem til et sikkert resultat. Jeg forbereder horoskopet og skiller ut det som er viktig. Fødselsdag, tidspunkt og sted må jeg vite noen dager på forhånd. For deg som ikke har fødselstidpunktet: Dette er ført inn i Riksarkivet. I den senere tid har jeg sett at fødselstidspunktet er arkivert i helsenorge.no fra 1967 og fremover i tid. Etter krigen har det vært systematisk samlet inn. Før det er det mer usikkert. Mange har en gammel fødselsbok liggende, eller et dåpskrus eller dåpsskje der tidspunktet er oppført. Mange har naturligvis en mor å spørre. Det finnes dessuten metoder å finne ut fødselstiden på ved å se på kjente datoer for viktige hendelser i livet til den det gjelder.  

Resten sørger min erfaring gjennom 40+ år og min intuisjon for. Jeg legger vekt på konstruktive løsninger og muligheter fremover.   

 

Fødselshoroskop

Alle sidene ved ditt horoskop belyses. Det gir deg større selvinnsikt og er samtidig en inngang til et mer reflektert liv, der du er sjefen. Å bli bevisst oss selv bidrar til et rikere liv bygget på vår egen natur. Horoskopet viser alle sider, din bakgrunn, din psykologiske og indre natur, drivkrefter, motivasjon og de beste muligheter. 

Dypere innsikt på et sjelelig nivå, hva du kom for og hva du vil utvikle i ditt liv er noe vi kan gå inn i om det ønskes. 

En tolkning varer opptil 1-1 1/2 time, prisen er kr. 2000. Tolkningen tas opp og sendes din e-post. Det kan også gjøres ved personlig konsultasjon.  

Dette inkluderer hvilke konstellasjoner og tegn som vises i horoskopet et år fremover. 

 Oppfølging til konsultasjonen kan gjøres innen tre måneder. 

Prisen er kr 1000 for 45 minutter.  

 

 Spirituelt horoskop

Spirituelt horoskop handler om ditt dypere jeg. Hvem er jeg? Dette ligger bakenfor ditt fødselshoroskop. Det er deg når vi skreller av din nåværende personlighet. Det viser årsaken til inkarnasjonen i dette livet og hva du kom for å utrette for din utvikling. Det er din drivkraft på et dypere plan. Dette fører deg nærmere deg selv og gir en dypere forståelse og følelse av hvem du er. 

  Dette peker på ditt indre jeg, den du er som sjel og ånd. Vår sjel og ånd er i utvikling og vil lære av inkarnasjonen. Det viser et dypere lag av deg. Vårt ego og personlighet skygger for den vi er på et dypere plan. Spirituelt horoskop viser hva som er bakenfor. 

  Dette leses ikke ut av ditt vanlige fødselshoroskop, men kan sammenlignes med det. Det er ofte veldig forskjellig fra fødselshoroskopet. Jeg bruker det heliosentriske og sideriske horoskopet. 

Prisen er kr 1500. 

 

Årshoroskop kan tas senere år, for å tolke nye konstellasjoner og energier i horoskopet. 

Årshoroskopet gir oversikt og detaljer om hvilke krefter og muligheter som peker seg ut det gjeldende året. Å forstå hvilke krefter som gjør seg gjeldende et år vil gjøre valg og muligheter klarere. Din forståelse for hva du står i vil utvides og du kan se linjer fremover. 

Jeg har hatt mange klienter som får sitt horoskop oppdatert en gang i året, for å se hvilke energier som er aktive og hva slags temaer som blir berørt. Det er å se på muligheter og kan ikke kalles forutsigelser. Mitt mål er alltid å hjelpe personen å bli mer bevisst eget liv og energi. 

Jeg bruker viktige transitter, progresjoner og solar arc. 

En tolkning varer rundt 1 time, prisen er kr 2000. Dette tas opp som lydfil og sendes din e-post. Når årshoroskopet finner sted et år etter fødselshoroskopet er prisen kr 1600. Er det to år eller mer er prisen 2000. 

Det er mulig å bestille konsultasjoner oftere enn en gang i året for å belyse det mer detaljert og som en praktisk og psykologisk hjelp.  

 

Solar horoskop

Solarhoroskopet er et horoskop som settes opp for øyeblikket solen er i samme posisjon som da du ble født, med andre ord starter det ved din fødselsdag. Det gir et helt nytt horoskop hvert år, med samme sol. Det viser de viktigste trendene for det kommende året. Det forutsetter tidligere utført fødselshoroskop. Dette er en utvidelse av fødselshoroskopet. 

En tolkning varer opptil 1 1/2 time, og prisen er kr 2000. Dette tas opp som lydfil og sendes din e-post. 

 

Parforhold

En kan sammenligne to eller flere horoskoper for å se hva som er harmonisk og hva som er i ubalanse mellom mennesker. Det er å bli bevisst hva en med hell kan arbeide med for å bli bevisst og forstå deg selv og en annen i et forhold.

  Vi kan se hva slags forhold det er ved å studere kontaktpunktene i horoskopet. En kan også sette opp et felleshoroskop for forholdet.

  Forhold det er verd å se nærmere på er samlivs og partnerforhold, foreldre- barnforhold, lærer-elevforhold. En mulighet er også sjef og ansatt-forhold. 

 

Barn

Å sette opp dine barns horoskop kan være en god hjelp til å forstå dem. Alle som arbeider med barn ser hvor tidlig personligheten viser seg.

Jeg har mange ganger satt opp horoskoper til barn helt fra de er nyfødt til de er litt eldre. Det belyser det samme som i en voksens horoskop styrker og svakheter, men med et annet fokus. Det kan være til hjelp for barnet ditt når problemer oppstår, ikke minst for at du som voksen kan forstå barnet og hva som kan være en god vei å gå.

 

Eleksjonshoroskop

Eleksjonshoroskopet handler om å velge riktig tid. En kan se på når det er en god og fordelaktig tid å starte noe. Jeg har funnet gode dager for utallige mennesker og par for å starte opp en idé, et viktig prosjekt, starte firma, forretning eller tiden for et bryllup. Tanken er at enhver start er en fødsel, og det gjelder å ha gi det en best mulig fødsel. Hvordan ting starter bestemmer resultatet og fremdriften. 

En god tid for reiser og starte studier kan jeg også finnes frem til. Men her er fødselshoroskopet et bedre utgangspunkt.

Jeg trenger en tidsramme for hva du ønsker å starte, innenfor to-tre måneder. 

 

Horary horoskop

Horary horoskop er å stille et spesifikt spørsmål som gjelder noe viktig, og finne et svar. Ikke alle spørsmål kan besvares, og det kommer også frem av horary-horoskopet. Tullespørsmål avsløres som regel. En kan si noe om sannsynligheten for at noe vil fungere og hvordan det vil utvikle seg. Et interessant område. Dette har jeg gjort utallige ganger, og hver gang har jeg og klienten fått svar. 

 

Mundanhoroskoper

Jeg har brukt en hel del tid på å studere lands horoskoper. For rundt 30 år siden ble jeg interessert i det da den velrenommerte britisk-amerikanske astrologen Liz Greene forutså Sovjetunionens fall og oppdelingen av landet til mange mindre stater. Selv kunne jeg forutse tiden for oppløsningen av det gamle aparteidregimet i Sør-Afrika.

  Norges horoskop er i så måte interessant. Det viser både vår felles maske utad, våre resurser som nasjon og vårt valg om å stå utenfor EU.

  Mundanhoroskopet er en uutømmelig kilde til studier. Når gamle styresett og regimer faller, når de blir satt på prøve, og når de utvikler seg eller velger å gå bakover i utviklingen er noe en kan se. Som felles bevisstheter landene står for kan vi se at det ligner enkeltmenneskers bevissthet i det de har en historie, en fortid, som landet må gjøre opp for. Det skjer jo ofte lenge etter at overgrep og krig har skjedd og de involverte for lengst er borte. Likevel vil det ha en stor verdi for landets selvfølelse og styrke. På samme måte kan enkeltmenneske bære andres skam og mønstre i generasjoner etterpå. Mye går i arv både individuelt og kollektivt.