Astrologi

 

Fortid – nåtid – fremtid

 

Astrologien er den beste måten å få oversikt over livet ditt på!

 

Astrologien kan hjelpe deg å se ditt liv og din livssituasjon på en ny måte.

Det hjelper å se de store linjer, få overblikk og klarhet i en vanskelig situasjon.

Horoskopet forteller når det er best å foreta seg noe; å finne en forandring til det bedre.

Jeg finner frem til det vesentlige ved deg og din situasjon enten det gjelder ditt privatliv eller arbeidsliv.

Områder der astrologien er til stor hjelp:

Partnerskapsforhold, ekteskap, familieforhold,- arbeid, skifte jobb, studier, yrkesvalg, økonomi.

Psykologisk; indre konflikter, forhold fra barndommen, stagnasjon, usikkerhet, manglende selvtillit, overskudd eller livsglede.

Horoskopet peker ikke minst på utviklingsmuligheter og latente evner og talenter.

Å se fremover; fremtidsutsikter, valg som støtter din utvikling, hvilke tider er best for forandringer.

Det finnes også en god og dårlig tid å starte noe nytt på. Du går jo ikke ut i kulda når du skal ta en deilig svømmetur med mindre du er isbader.

Horoskopet peker på dine sterke og svake sider.

Mange av de overnevnte områdene kan berøres i under konsultasjonen.  

 

Alle livets erfaringer og tider i livet vises i horoskopet. Horoskopet er det bildet vårt solsystem hadde i det øyeblikket du ble født. Det er ikke statisk. Det fortsetter naturligvis å bevege seg hele livet og forskjellige sider ved en person blir aktivisert. Det er en tid for alt. Dette er noe vi alle erfarer. Vi har alle de samme byggeklossene, men vi har samtidig vår egen unike blanding og våre egne farger.

En kan også sammenligne to eller flere horoskoper for å finne ut av forhold.

Å sette opp dine barns horoskop kan være en god hjelp til å forstå dem. Alle som arbeider med barn ser hvor tidlig personligheten viser seg.

 

Jeg tar i bruk flere metoder for å komme frem til et sikkert resultat. Jeg forbereder horoskopet og skiller ut det som er viktig. Fødselsdag, tidspunkt og sted må jeg vite noen dager på forhånd. For deg som ikke har fødselstidpunktet: Dette er ført inn i Riksarkivet og kan fås tak i der. Etter krigen har det vært systematisk samlet inn. Før det er det mer usikkert. Det finnes dessuten metoder å finne ut fødselstiden på ved å se på kjente datoer for viktige hendelser i livet til den det gjelder.  

Resten sørger min erfaring gjennom nærmere 40 år og min intuisjon for. Jeg legger vekt på konstruktive løsninger og muligheter fremover.   

 

En konsultasjon tar opptil 1 1/2 time og kan tas opp for å lyttes til senere.  Dette inkluderer en oversikt over de kreftene du har i deg, hva du er i nå og muligheter fremover. Tenk gjerne på hvilke spørsmål du har på forhånd.

Dette kan gjøres ved personlig fremmøte eller kan avtales via skype eller telefon.  

Pris for konsultasjon kr 1500.

 

Århoroskop

Jeg har og har hatt mange som kommer på en årlig gjennomgang av horoskopet.  Transitter, progresjoner og solar horoskopet er viktige redskap for dette.

  Mange tror at de har full oversikt om de har fått et horoskop en gang i fortiden. Men det ville jo bety at livet står stille. Det finnes en utvikling i livet som vises i horoskopet. Det virker på flere nivåer. Å bli bevisst våre krefter og drivkrefter er det som hjelper oss i livet, i våre livsvalg og forståelsen av oss selv og våre forhold.

 Å se på årshoroskopet er å bevisstgjøre temaer og meningen i tiden en går inn i. 

Pris for konsultasjon for årshoroskop kr 1200 (der klienten har fått bakgrunnsanalyse tidligere hos meg.) 

 

Forhold

En kan sammenligne to eller flere horoskoper for å se hva som er harmonisk og hva som er i ubalanse mellom mennesker. Det er å bli bevisst hva en med hell kan arbeide med for å bli bevisst og forstå deg selv og en annen i et forhold.

  Vi kan se hva slags forhold det er ved å studere kontaktpunktene i horoskopet. En kan også sette opp et felleshoroskop for forholdet.

  Forhold det er verd å se nærmere på er samlivs og partnerforhold, foreldre- barnforhold, lærer-elevforhold. En mulighet er også sjef og ansatt-forhold.

 

Barn

Å sette opp dine barns horoskop kan være en god hjelp til å forstå dem. Alle som arbeider med barn ser hvor tidlig personligheten viser seg.

Jeg har mange ganger satt opp horoskoper til barn helt fra de er nyfødt til de er litt eldre. Det belyser det samme som i en voksens horoskop styrker og svakheter. Det kan være til hjelp for barnet ditt når problemer oppstår, ikke minst for at du som voksen kan forstå barnet og hva som kan være en god vei å gå.

 

Andre muligheter

En kan se på når det er en perfekt tid for å starte noe, enten det er et samliv eller en forretning. Jeg har funnet gode dager for utallige mennesker og par for å starte opp en idé, forretning eller et bryllup. En god tid for reiser er og starte studier kan også finnes frem til. Det er jo ofte praktiske begrensninger, f. eks. begynner semestre til visse tider, men det kan likevel være mange muligheter å finne den riktige tiden.

 

Mundanhoroskoper

Jeg har brukt en hel del tid på å studere lands horoskoper. For rundt 30 år siden ble jeg interessert i det da den velrennomerte britisk-amerikanske astrologen Liz Greene forutså Sovjetunionens fall og oppdelingen av landet til mange mindre stater. Selv kunne jeg forutse tiden for oppløsningen av det gamle aparteidregimet i Sør-Afrika.

  Norges horoskop er i så måte interessant. Det viser både vår felles maske utad, våre resurser som nasjon og vårt valg om å stå utenfor EU.

  Mundanhoroskopet er en uutømmelig kilde til studier. Når gamle styresett og regimer faller, når de blir satt på prøve, og når de utvikler seg eller velger å gå bakover i utviklingen er noe en kan se. Som felles bevisstheter landene står for kan vi se at det ligner enkeltmenneskers bevissthet i det de har en historie, en fortid, som landet må gjøre opp for. Det skjer jo ofte lenge etter at overgrep og krig har skjedd og de involverte for lengst er borte. Likevel vil det ha en stor verdi for landets selvfølelse og styrke. På samme måte kan enkeltmenneske bære andres skam og mønstre i generasjoner etterpå. Mye går i arv både individuelt og kollektivt.