Hva er Reiki?

Hva er reiki?

 

Reiki er den universelle energien som er i alt og som søker å balansere, harmonisere og utvikle alt som lever. Det er også en metode som kan læres av en reikimesterlærer. Det er denne energien vi lever 
av og som finnes i kroppen. Når denne blir styrket, aktivisert og balansert styrkes de kroppslige, spirituelle og følelsesmessige selvhelbredende evnene. 
Reiki gjør du ved å legge hendene på deg selv og andre, vanligvis i 12 posisjoner hvor du holder 5 minutter på hver posisjon. En hel reikibehandling varer en time. 
Reiki er en enkel metode som krever at en reikimesterlærer åpner, vekker og «innvier» den universelle energien i eleven. Etter en slik «innvielse» begynner reiki å strømme i eleven og formidles via hendene. Reikimetoden er bygget opp om fire reikisymboler som kan læres på reiki 2 og reiki 3. 

Hvor raskt kan man lære reiki?

For å integrere reikienergien på best mulig måte underviser jeg i reiki på tre trinn, slik Takata (se nedenfor) gjorde det da reikimetoden ble utbredt. Først deltar du på et kurs i reiki 1, etter 3 uker eller mer kan du gå videre til reiki 2 og etter 3 måneder kan du gå videre til reiki 3.  Det er individuelt hvor lang tid man trenger. 

Hva betyr reiki?

Reiki består av to deler, rei som betyr universell, pust, sjel, ånd, - og ki (qi eller chi) som betyr livsenergi. Den enkleste oversettelsen blir universell livsenergi.

 

Hvordan virker reiki?

Reiki virker på helheten både i det ytre og indre, i kropp og sinn. 
Reiki balansere, styrker og renser kropp og sinn og går dit du trenger den mest. Innvielsen i reiki setter de subtile livsenergiene i sving, noe som healer, renser og balanserer kropp, sinn og følelser. 

Hva kreves for å lære reiki?

Det stilles ingen krav til reikieleven annet enn at hun lærer det av en reikimester og bruker tid til å integrere energien og metoden. Du trenger ingen tidligere erfaringer, forkunnskaper eller spesielle talenter for å lære reiki.

 

Hva er reikisymbolene?

Reikisymbolene kan beskrives som redskap som hjelper deg til å kanalisere, styre og forsterke reikienergien. De kobler til høyere frekvenser av energi. Det er fire slike reikisymboler, tre læres på reiki 2 og et læres på reiki 3. 

 

Hva skjer under en reikiinnvielse?

En innvielse utføres av en reikimester og stimulerer, aktiviserer og forsterker healingenergien. Innvielsen er et rituale samtidig som det er en metafysisk handling. Reikimesteren kommer tett inn på og overfører og åpner opp for reikienergien i eleven. Det oppleves som behagelig og høytidlig og er en healing i seg selv. 

 

Kan reiki være til skade eller misbrukes?

Reiki kan bare virke positivt. Noen ganger kan det gi fysiske eller følelsesmessige reaksjoner og utrenskninger, men det er ikke skadelig, snarere tvert imot. Reikienergien kan ikke misbrukes, men som i alle andre forhold i livet kreves det større ansvar av den som er sterk og kunnskapsrik enn av den som er uvitende. 

 

Hvorfor lærer noen det hele på en helg mens andre deler det opp i tre?

Måten reiki kom til Vesten var å lære det i tre grader som gjør det mulig å integrere og få fullt utbytte av energien og metoden. Imidlertid er det reikimestre som avviker fra dette og tilpasser det til vår vestlige trang til at alt skal skje raskt. I 2022 har jeg ikke hørt om noen som gjør det på den måten lenger. Jeg går ut fra at det har tonet ut da flere har forstått at det ikke er mulig å integrere alt så raskt. Jeg har selv hatt flere elever, i årenes løp, som har lært alt på en helg og ikke fått utbytte av det, og heller tatt kurs om igjen hos meg. 

 

Hva med «andre» reikimetoder?

Noen har også utviklet egne systemer som de kaller reiki med et tilnavn, som Reiki Plus, Karunareiki. På internet og i bøker finner vi at det i dag eksisterer ca 30 nye former for reiki, men det er antagelig enda flere. Jeg har prøvd noen av dem føler ikke at de på noen måte når opp til Usuis reiki. Usuis reiki er sterk nettopp fordi den har, i hovedsak, bevart det opprinnelige og er enkel å lære. Ikke dermed sagt at en person automatisk kan lære det bort bare ved hjelp av ritualer. Det er en misforståelse. Det kommer an på reikimesterens utvikling og bevissthet. Reiki som metode kan utvikle seg, men det skjer på en naturlig måte gjennom lang erfaring. Det er ikke noe poeng å finne på noe bare for å markere seg.  

 

Noen organisasjoner/foreninger har skapt sine egen regler for hvordan reiki skal læres bort. Det er ingen garanti for kvalitet. Det viktigste er at reikimesteren har erfaring, innsikt og har et profesjonelt nivå. Altfor mange amatører og hobby-reikimestere uten erfaring og uten bakgrunn i noe spirituelt har tatt over en sjargong som utenforstående ikke kan bedømme.  Noen organisasjoner, som Reiki Network, kun utbredt i Norge og Sverige, er mer en businessmodell, skapt av et britisk par, enn å være nær opptil noen original reikiform. De har ikke svart på noen av mine henvendelser. Men mange som har lært reiki der har henvendt seg til meg og tatt kurs om igjen hos meg. Jeg har også hatt mesterelever derfra. Dermed har jeg førstehåndskunnskap. En hel del merkelige praksiser blir brukt som ikke har sin rot i hverken den vestlige reikien etter Takata eller den opprinnelige reikien etter Tadao Yamaguchi (sønnen til Chiyoko Yamaguchi, elev av Hayashi, Usuis elev). Tadao Yamaguchi har skrevet en bok om reiki og reikien bakgrunn i Japan, finnes på engelsk.

 Reikimestere med svak erfaring og lite spiritualitet må holde seg strengt til et skjema, for utenfor dette har de lite eller ingen innsikt. Mange tror dessverre at rigide regler gir bedre resultater. Alt kommer an på en høyere bevissthet. 

 

Hvorfor må reiki læres av en reikimester?

Reiki er en energi og metode som ikke i første rekke består av en lære, men av energi. For å få koblet inn reikienergien må den læres av en som har lært å formidle denne energien slik det er blitt formidlet gjennom Usui og Takata. Slik får du den rette frekvens og lærer gjennom energien og øvelsene å bruke/kanalisere reikienergien og ikke din egen energi. 

 

Hva er forskjellen på reiki og annen healing?

Innvielsen til reiki av en reikimester virker slik at du ikke bruker av din egen energi, noe som ofte er tilfelle i andre healingmetoder. Forskjellen er også at reiki er en metode du kan bruke både på deg selv og andre. Det vil si at du blir din egen healer og kan ta ansvaret for ditt eget liv i større grad. 

 

Er reiki en religion?

Reiki er ingen religion og kan brukes uavhengig av hva du tror eller ikke tror på. Reikienergien, i det hele tatt de subtile energiene, er normalt usynlig for øyet og kan av den grunn beskrives som spirituell. Du blir ikke automatisk et åndelig/spirituelt menneske ved å bruke reiki. Reiki virker på helheten først og fremst. 

 

Hva kan reiki brukes til?

Reiki er både en healing- og selvutviklingsmetode, som kan brukes på nærsagt alt: For healing av sykdommer og ubalanser, både fysisk og psykisk, for å skape bedre balanse mellom våre forskjellige sider; kropp, sinn, følelser og sjel. Det kan også brukes på dyr og planter og på større eller mindre grupper. Til og med såkalte døde ting, som maskiner og elektronikk, responderer på reiki. Reiki kan også brukes psykologisk for å rense opp i alle problemer og vokse som menneske. Reiki understøtter all utvikling på alle plan, enten det er helsemessig, når det gjelder evner og talenter eller som erkjennelsesvei. 

 

Hva slags mennesker lærer reiki?

Reiki læres av allslags mennesker. Felles for dem er at de søker «noe» og er villig til å ta et kurs. Det er en blanding av folk med helt forskjellige motiver for å lære det. · noen er slitne og trenger påfyll · noen ønsker å bli bedre av en langvarig sykdom eller plage · noen er meget resurssterke og ønsker å videreutvikle sine evner og bedre livskvaliteten · noen er terapeuter og healere som vil tilføre noe nytt videreutvikle sitt arbeid · noen søker en åndelig kontakt · noen føler at noe mangler i livet · noen er nysgjerrige på hva andre har fortalt om reiki · noen har fått reikibehandling og ønsker å kunne gi det til seg selv