Artikkel 2

Hva skjer innen reiki?


Artikkel i Alternativt Nettverk september/oktober 2005
Av Tove Irene Anderssen


Hva er reiki?

Reiki er en naturlig, enkel og sterk healingmetode som ble startet av den japanske buddhisten Mikao Usui i 1924. Metoden går rett og slett ut på at en lærer (reikimester) åpner/aktiviserer healingkanalen hos eleven som dermed kan gi reikihealing videre til seg selv og andre gjennom å legge hendene på kroppen på de 12 reikiposisjonene eller hvor som helst på kroppen. Går en på videregående kurs, reiki 2, lærer eleven 3 symboler/mantraer som henholdsvis forsterker, harmoniserer og gir et fjernhealingssymbol (sendesymbol). Eleven lærer å sende reiki til fortid, fremtid, nåtid, for å løse opp og heale plager og problemer. Reiki kan også sendes til andre personer uavhengig av avstand. Et siste reikisymbol kan en lære på reiki 3. Dette er mestersymbolet som forsterker den spirituelle delen av reiki og dermed forsterker alle reikis virkninger, samt intuisjon, helhet, flyt og tilgang til medfødte evner.


En tid for opprydning


Siden min bok ”reiki – healing og selvutvikling for alle” kom ut høsten 2003 har jeg mottatt utallige henvendelser om reikiutøveres erfaringer og også erfaringer med hensyn til hvordan de hadde lært det. Noe av det som har kommet frem krever å bli belyst, noe jeg skal gjøre i denne artikkelen. Lenge tenkte jeg at dette er dårlig reklame for reiki, men ved ettertanke er jeg kommet til at det er enda dårligere reklame om den slags praksis jeg vil omtale her, får fortsette uimotsagt. 

Vi er stadig vitner til at det i andre samfunnsforhold kommer frem mindre sympatiske sider. Dette viser oss at det er en tid for opprydning og at skyggesider kommer på bordet. Det er meningen at vi skal lære av dette. Det er meningen at enkeltindividet skal vokse og utvikle seg og få mer makt over seg selv og sitt eget liv, mer harmoni og trygghet i en verden som ikke gir oss dette. Det er ikke meningen vi skal underkaste oss dårlige ledere og lærere, det være seg innen det alternative, i politikken, i næringslivet og arbeidslivet. Undertrykking og en autoritær stil er egentlig passé, og burde være det. 

I det alternative miljøet er toleranse som regel et verdsatt ideal. Ofte betyr det dessverre en manglende stillingtagen og at en gir avkall på sunn fornuft og kritisk tenkning. Tro krever en kritisk vurdering, for at vi skal holde balansen. Det er noe ullent over en toleranse som for enhver pris vil unngå en kritisk vurdering. En slags ”snillhet” som dekker over slapphet. 

Det ser ut til at det for reikilærens del er nådd en ”kritisk masse”, det vil si at en opplysning, erkjennelse, en sannhet/virkelighet er moden for å bli kjent og komme på trykk og må bearbeides av dem det gjelder. 

Alt det følgende er basert på mange henvendelser de siste par årene. Uttalelsene bygger på en stor mengde som er satt sammen til en oversikt som beskriver de viktigste sidene ved reikiformidling som er uakseptable. Det sier seg selv at det ikke for min del er selvopplevd, men bygger på utallige vitnesbyrd. Disse personene må forbli anonyme. Her er det faktisk flere som er redde for en eller annen slags straff eller represalie. 


Positivitet


Reiki skal læres på en positiv måte der reikimesteren viser vennlighet, respekt og aksept av de medmennesker som kommer på kurs. Reiki som metode og energi skal også respekteres. En reikimester skal svare på alle spørsmål som er relevante for opplæringen.

Jeg fikk høre at det overstående, som jeg alltid har sett på som for selvfølgelig til at det må nevnes, slett ikke blir fulgt i alle tilfeller. Mange som hadde lært reiki fortalte meg at de hadde følt seg uthengt som dumme, uvitende og lite utviklet. Mange ble rett og slett redd læreren og turte ikke komme med spørsmål. Flere av disse har jeg hatt som elever på videregående kurs. Det slo meg som merkelig at jeg nærmest måtte lokke dem frem til å spørre om ting de lurte på og la merke til at de hadde en engstelig holdning, noe jeg ellers ikke opplever. Og dette var det jeg vil kalle oppegående, vennlige og sympatiske mennesker. I tillegg til andre forhold som jeg skal komme inn på, syntes de fleste at den autoritære og restriktive holdningen til læreren faktisk var blant det verste de opplevde. Dette er dessverre heller ikke enkeltstående tilfeller, men har skjedd med svært mange. 

Dette er naturligvis ikke slik det skal være. Ethvert kurs jeg har vært på og som jeg selv har holdt, og det er ikke få, har hatt sin egen spesielle atmosfære preget av dem som var der. Det er naturlig at det blir en variasjon i stemningen fra kurs til kurs, og det gjør det interessant for læreren om ikke annet. Men alle kurs har vært preget av varme og respekt, at deltagerne mer og mer ettersom kurset skred frem, følte de kunne slappe av og spørre om hva som helst. Jeg synes det er overraskende og urovekkende at noen kan gå inn for det motsatte på sine kurs. Jeg kan ikke finne noen annen forklaring enn at kurslederen har vært utrygg og usikker, for det er vel det som ligger bak det autoritære? 

Å være autoritær er helt feil i utgangspunktet. Reiki handler om bevisstgjøring, om å få styrke, mot, glede, kjærlighet i tillegg til at en kan heales for fysiske og psykiske plager. Kurset må reflektere dette i en åpen og ledig form, der eleven står i sentrum. Eleven gir av sin tid, tillit og kursavgift. Læreren gir av sin erfaring og innsikt. Kursene blir ofte preget av latter og alltid av frihet, letthet og frimodighet. Elevene skal forlate kurset, kanskje slitne, men med en følelse av å ha blitt gitt noe, av å ha fått og delt noe med de andre som var verd det. De skal forlate kurset lettere og gladere og mindre redde enn før de kom. 

Her later det til at det hos enkelte er slik at eleven er mer usikker og engstelig da hun gikk enn da hun kom. Når jeg hører om slike ting, må jeg påpeke at dette ikke er slik det skal være. Læreren skal ikke være negativ og kontrollerende. Naturligvis er det en del punkter som skal gjennomgås, men det er undervisning, og ikke kontroll og nedvurdering av noen. Læreren skal oppfordre til spørsmål slik at så mye som mulig blir klart forstått. 

Uvisst av hvilke grunner en lærer kan ha for å uttrykke holdningene nevnt ovenfor, så er du i din fulle rett til å velge en annen lærer. Det er heller ingen grunn til at du i slike tilfeller skal være den som tar deg av læreren (skjønt mulighetene byr seg vel neppe frem). 

En reikimester må i utgangspunktet være psykisk, følelsesmessig og åndelig moden nok til å la elevene være i sentrum og formidle reiki i respekt og bidra til at elevene slapper av og ikke overfører sine spenninger og nervøse usikkerhet på dem. 


Nakenhet og påkledning


Mange har også henvendt seg til meg for å spørre om det er vanlig om elevene og reikimesteren må kle av seg og være nakne når de blir innviet til reiki 3. Svaret er at det ikke er en del av reikilæren og bør ikke forekomme. Dette fenomenet må forklares ved at en eller annen reikimester har funnet på dette for å oppnå noe. Det er ikke så enkelt å forstå ved første øyekast, kanskje, men alle jeg har nevnt det for har sagt noe slikt som: ”Å, det er sikkert for å manipulere og få makt over folk.” 

Alle reikiutøvere vet at reikienergien går gjennom klær og virker over en hvilken som helst avstand. Energien i innvielsen blir altså ikke sterkere om eleven og læreren kler av seg. Nakenhet har ingen annen funksjon enn å virke psykologisk. Denne ”hemmeligheten” en deler og ikke tør si til noen; dette er manipulerende og virker destabiliserende psykologisk sett, akkurat det som kan ”holde eleven på plass”. 

Ingen blir ”opplyst” av å bryte det vanlige tabuet med at vi faktisk er påkledd i sosiale sammenhenger. (Da ville det vært billigere å gå på en nudiststrand.) Det eneste som kanskje blir sterkere er en følelse av å være avkledd (!) og mer sårbar. At både elever og lærer er nakne, får assosiasjoner til en primitiv pakt, der alle parter sørger for å holde det skjult. Jeg kommer på uttrykket ” to be kept in the dark” i denne forbindelsen. For ingen kan si at dette virker som noe annet enn lyssky, noe som ikke tåler dagens lys. 

Vær klar over at det ikke finnes noen slik regel om å kle av seg i reikilæren, heller ingen andre regler om spesiell påkledning, at en ikke kan ha på seg sminke, parfyme og lignende. Vit at blir du bedt om slike ting, så har det ingenting med reiki å gjøre. 

En annen detalj er at elevene indirekte blir frarådet å skaffe seg flere bøker om emnet utover den ene anbefalte boken, fordi det bare virker ”distraherende”. Det eneste distraherende vil vel være muligheten for at en stiller spørsmål ved hvordan en lærer det, at en får et større perspektiv på reiki og evt. får noen motforestillinger. Dette forekommer meg nært beslektet med hjernevask. De reikielever som har opplevd dette virker fryktsomme når de ”røper” disse hemmelighetene. For eleven blir pålagt å holde alt som foregår på kurset hemmelig. 

Dette minner meg litt om ting som har lekket ut i religiøse sekter. De få som tør å spørre eller protestere, de føler seg utstøtt. 

Hvordan kan det ha seg at en slik ekstrem praksis foregår i Norge i 2005, i vårt ”opplyste” samfunn blant sannsynligvis helt vanlige og oppegående mennesker? Da jeg spurte de som hadde opplevd dette fikk jeg dette til svar: 

Om lag halvparten sa at ”de ikke tenkte så mye over det og at de trodde det var som det skulle være, men at de ikke likte det i det hele tatt”. (Det er noe vi kan kjenne igjen i andre sammenhenger, ikke sant? Men tankeløsheten synes vi vel her går vel langt.) Den andre halvparten sa at ”de ikke turte å protestere”, fordi de var redde for reikimesteren, for å bli hengt ut, for å bli kastet ut, for å bli fremhevet som dumme og uvitende. Som vi forstår ligger det et ganske vanlig fenomen bak: 

Det kalles autoritetsangst og angst for mobbing. Mange mennesker er ganske sjenerte, de vil helst ikke stikke seg ut og tiltrekke seg oppmerksomhet. Mange liker heller ikke å si noe i en forsamling. Og hvis læreren på forhånd har vist at spørsmål er upopulært og ”straffes” med at spørreren blir satt på plass og vist på ymse måter hvor ”lite utviklet” hun er, da blir det heller ikke enklere. (Her kan en jo spørre seg hvem som er ”høyere utviklet”.) Å protestere på noe slikt, selv om de fleste (håper jeg) vil forstå hvor galt det er, vil nødvendigvis bety at eleven får uønsket oppmerksomhet. 

Eleven får på forhånd beskjed om at de blir bedt om å kle av seg, at dette er et kriterium og den eneste måten å oppnå dette trinnet på. Dette er både totalt usant og useriøst. De fleste reikimestere gjør det ikke på denne måten, heldigvis. 

Jeg vil igjen gjenta at dette ikke er slik det skal gjøres og at det ikke ble gjort slik av verken Usui, Hayashi eller Takata. The Reiki Alliance der Takatas barnebarn har vært leder, har heller ingen slik praksis. Ingen av mine kontakter og lærere i Norge eller utenlands driver en slik form for ekstrem praksis. 


Reikisymbolene


Som sagt, så er det fire reikisymboler/mantraer. Alle disse symbolene stammer fra Usui. Alle fire symboler ser japanske ut og skrives nedover. Jeg er klar over at noen litt avvikende varianter har vært i omløp, men det er ikke det det gjelder her. Det vi kaller mestersymbolet og som blir lært bort i reiki 3, er også et slikt japanskutseende symbol. Fra flere kilder er jeg blitt vist et ”mestersymbol” med samme mantra (altså uttalt lyd) som Usuis mestersymbol, som overhodet ikke stammer fra reikilæren. Dette ”mestersymbolet” er en lang linje med diverse tegn som ligner på C-er, U-er, streker osv og skrives bortover (og så raskt som mulig, merkelig nok). Alle symboler skal holdes hemmelig, hvilket er vanlig innen for alle disipliner som bruker mantra som redskap. Men dette bryr jeg meg ikke om å holde hemmelig, fordi det rett og slett ikke er noe reikisymbol og ikke har noe å gjøre med reiki. Det ligner heller ikke på noe jeg har sett.

Faktisk er det et åpent spørsmål om de som har lært det på denne måten, har lært det av en kilde som har fått reikimesteropplæring i det hele tatt. Det virker ikke slik når en vurderer helheten. Vesentlige ting stemmer ikke. Når man oppgir å formidle reiki etter Usui bør det ikke fravike dette på vesentlige punkter. 


Midlertidige innvielser


Det som kalles ”midlertidige” innvielser i reiki er også blant det mest suspekte jeg har hørt om av reikiutøvere. (Innvielser er altså det å aktivisere og vekke healingenergien i den enkelte; ”midlertidige” innvielser betyr at den vekkede energien av uvisse grunner legger seg til å sove igjen.) Verken The Reiki Alliance eller noen av mine lærere og kontakter bruker dette. Da jeg forhørte meg mer inngående om dette, fikk jeg høre at noen innvier for en kveld (evnen varer kun en kveld!), en helg, en uke, en måned, tre måneder, fire måneder og lengre. Ingen av mine kontakter i Norge eller internasjonalt tar dette alvorlig, det blir rett og slett sett på som latterlig. Og det med rette. 

En slik midlertidig innvielse, kalt aktivering, uvisst hvor lenge den angivelig skal vare, skal altså gli over og blekne ”etter hvert” sies det. Dette strider jo imot selve reikiens natur. Og en som ikke engang er fullverdig reikimester skal altså gjøre det og sørge for at healingenergien i den innviede rett og slett ”tørker ut”. Det ligger i reikiens egenskaper at energien sprer seg i kropp og sinn og at jo mer den brukes, desto sterkere blir den. 

Riktignok kan det etter noen måneder kjennes ut for den som kun bruker den på seg selv at den ikke er så sterk som tidligere. Dette skyldes at energien er integrert i vedkommende. Når en så gir reiki til en annen som ikke har fått innviet reiki, så synes den sterkere igjen. Dette er fordi den som ikke har det fra før trekker til seg mer enn en som har den. Men dette er overhode ikke det samme som at energien ”tørker ut”. 

Faktisk kunne vel ikke engang Jesus ha fått healingenergien til å stanse på den måten. Og hvorfor skulle han vel det? (Vel, han var vel ikke noe businessgeni! Ikke vet vi vel om han drev med reiki heller, når det kommer til stykket, men du tar poenget?) 

Midlertidige innvielser er en konstruksjon uten fundament i reikilæren. Enten er du innviet, eller så er du det ikke. Det finnes ingen mellomting! Er reikienergien koblet inn, så er den koblet inn, den kan ikke kobles inn halvveis. Akkurat på samme måte er det når du setter i et støpsel; du kan ikke sette støpselet halvveis inn for å få ”litt” lys. 

Når du går på videregående kurs i reiki, vil innvielsene og det faktum at du har integrert det foregående kurset og energien som ble formidlet der, føre til at energien blir sterkere. ”Reikistøpselet” har du hatt inne helt siden innvielsen på reiki 1 og ingenting kan ta det fra deg. Styrken på lyset, hvis vi holder oss til dette bildet, vil øke. Sammenlign det med en sterkere lyspære. 

Konklusjonen må igjen bli at dette er det noen som har funnet på senere. Og hvorfor? For å gjøre det mer spennende? Av økonomiske årsaker? (De fleste tar 10 000 for å lære bort denne delen, og 100 000 for å lære bort resten.) Andre rariteter har man også funnet på, som å innvie ”de små chakraene” med intrikate ”metoder”. Når du er innviet i reiki trenger du naturligvis ikke å innvie små deler. Det blir nærmest som å helle et glass vann i en bekk. Ingen annen vits enn et lite energikick og en aura av ”spennende mystikk” for mennesker som ikke har noen forutsetning til å bedømme det. Det er i alle tilfelle helt overflødig å lage seg noen ekstra ”metoder” for det. 

Alle disse tingene til sammen virker så løsrevet fra en forståelse om hva reiki er og trekker det ned på et plan som for utenforstående må virke veldig merkelig og sekterisk. Ingen ting er fjernere fra hvordan reiki fungerer. Reiki blir utvilsomt preget av hva folk gjør det til, men det er synd at det har sklidd ut i ren maktmisbruk, kontroll og manipulasjon. 

Husk at reikilæren er ganske enkel og at det nettopp er det geniale ved det. Alt som er komplisert og vanskelig mangler det geniale.

På bakgrunn av disse opplysningene har jeg satt opp noen hovedpunkter som rettesnor for reikiutøvelse.


Reiki – etiske retningslinjer


All reikiutøvelse og undervisning skal skje i respekt og hensynsfullhet overfor elevene/klientene. En reikimester arbeider for at hver enkelt lærer reiki på en enkel og naturlig måte. Reiki er en healingmetode som stammer fra Usui, Hayashi og Takata. Dett gjelder også symbolene (se dette). Den som kaller sin praksis for reiki, og spesielt reiki etter Usui, bør holde seg til dette. I tilfelle andre metoder benyttes samtidig bør det opplyses om det. Reikikurs bør holde seg til en enkel formidling og ikke blande inn andre metoder. Ingen reikimester (heller ingen ”reikiambassadør”, lærling etc.) kan bestemme når healingenergien og – evnen hos en elev skal opphøre. Midlertidige innvielser finnes ikke og er en konstruksjon uten fundament i reikilæren. Ekstrem praksis unngås. Ingen behandlinger eller innvielsesritualer med reiki krever at klienten/eleven er naken eller har på seg spesielle klær, farger, uten sminke etc. 


Det finnes sikkert det mange som har lært det på slike måter som er beskrevet her. Jeg innser at for den som har akseptert dette som normalt, så kan det føles ubehagelig. Det letteste er å skyve bort ubehageligheter og ikke tenke over det. Jeg oppfordrer dem som har erfart det slik til å se nærmere på dette, forhøre seg med andre og snakke ut om det. Prøv og undersøk hvilken bakgrunn som ligger til grunn for dem som bruker slike ”metoder”. Uten å spekulere for mye i det, tror jeg det er sannsynlig at de ikke har noen bakgrunn i det alternative miljøet, i andre alternative metoder, fag eller selvutviklingsmetoder, men faktisk er nykommere på området og hvis eneste opplæring er i reiki. Det betyr ikke at dette nødvendigvis er lite, men det kan fortelle om at dømmekraften av den grunn er svekket. Et års opplæring av en som har liten innsikt er dessverre ikke mye verd. 

Når du melder deg på et kurs i reiki, bør du forhøre deg om forholdene som er nevnt i denne artikkelen. Jeg ville spørre om hvordan det kan ha seg at en ”midlertidig innvielse” rett og slett går over av seg selv, hvorfor man formidler det og hva poenget er med at en må være naken. Hvis svaret er diffust eller ”hemmelig” kan du trekke dine egne konklusjoner. Det eneste du trenger er en positiv reikilærer som innvier og vekker healingenergien i deg, besvarer alle spørsmål og har bena på jorda. Jeg oppfordrer deg til ikke å godta manipuleringer, halvsannheter og negative holdninger til deg. 

Jeg ønsker ikke å fremstå som en som mener å ha ” den ene rette lære” i sin besittelse. Det finnes en del varianter av reiki som har spredd seg. Jeg har kun opplyst om forhold som virker negativt, manipulerende og kontrollerende for elevene og reikimetoden. Dette virker såpass negativt og har så store avvik fra den opprinnelige reikilæren at det trekker det ned på et plan jeg og mange med meg ikke vil være bekjente av. En av mine gode lærere, Frank Arjava Petter (utgiver av en mengde bøker), har bakgrunn både i den vestlige og i den japanske reikimetoden, da han har bodd i Japan i over ti år, sier at 90 % av det som går under begrepet reiki i dag, ikke fortjener å bli kalt reiki. 

De forhold som denne artikkelen omhandler, må ses på som å misbruke folks behov for en god og lettlært metode for å finne fred i sinnet og healing for sine plager. Det er ikke slik at moderne alternative metoder er så hemmelige at de ikke tåler dagens lys. Det ”hemmelige” med reiki er sterkt overdrevet. Det eneste hemmelige her er som sagt symbolene/mantraene (som holdes skult i alle tradisjoner) og hvordan en utfører ”innvielsene”. Dette siste er fordi vi vil at kun folk som vet hva de gjør skal innvie og lære opp andre i reiki. En ikke helt vellykket strategi som vi ser. Alt annet kan leses i bøker. Mer mystisk er det ikke. Å forsøke å lage en slags mystisk aura rundt dette er fullstendig overflødig og misforstått. Det er også unødig mystifiserende å pålegge elevene hemmeligholdelse av hva som skjer på et reikikurs. 

Man kan stille seg spørsmålet om ikke denne formen for reiki stiller seg i rekken av diverse fjernstyrte internasjonale organisasjoner med en hierarkisk oppbygging, der den enkelte videreformidler ikke blir oppmuntret til selvstendig tenkning, men må følge en mal til punkt og prikke. Slik har den enkelte heller lite ansvar. 

Jeg minner til slutt om at de nevnte måter å lære bort reiki på, ikke er representativt for reiki. Ønsker du å lære reiki eller gå videre i din opplæring, så vit at du har valget; det finnes reikimestere med et godt og sunt forhold til både reiki og sine elever.