Artikkel 3

Reiki — healing og selvutvikling for alle


Artikkel i Alternativt Nettverk november/desember 2003
Ved reikimesterlærer Tove Irene Anderssen.


Reiki har fått stadig større utbredelse i verden og påstås helbrede på alle plan. Foruten å føre til indre ro og velvære, skal den redusere psykiske plager som depresjon, økt intuisjon, virke vitaliserende, og styrke immunforsvaret. Her gir Tove Irene Anderssen, som nylig har gitt ut en bok om emnet, en liten innføring i hva reiki er. 


Hva er reiki?


Reiki er en healingmetode fra Japan. Ordet reiki består av rei som betyr universell, pust, sjel, ånd og ki som vi kjenner igjen i chi og qi, som betyr livsenergi. Reiki betyr kort sagt universell energi. Healingenergi har alltid eksistert, så reiki må i denne forbindelse forstås som metoden reiki, ellers kunne vi jo kalle veldig mange spirituelle metoder og disipliner for reiki. 

Det er flere spesielle særtrekk ved reikimetoden som skiller den fra andre metoder; først og fremst må reikienergien ”innvies”, det vil si vekkes og aktiviseres i eleven av en reikimester. Reikienergien som innvies har den særegenheten at den sørger for at vi ikke tapper av våre egne krefter når vi gir reiki til oss selv og andre. Mange healere blir dessverre tappet for egne krefter når de gir healing; det unngår vi med reiki. Vi blir også beskyttet mot å ta på oss klientens plager. 

Med healing har det vært en vanlig oppfatning at det er noe som gis til andre. Med reiki har dette forandret seg. Alle som er interessert i selvutvikling og healing kan bruke metoden på seg selv. Metoden gir oss redskap til å bli vår egen healer, i tillegg til at vi kan gi andre reikibehandlinger. 

Metoden er sikkert blitt så populær fordi den ikke krever mer enn at eleven er interessert nok til å ta et kurs og følge opp med å praktisere reiki. Den vestlige reikiformen er svært enkel: alt du trenger å gjøre er å legge hendene på deg selv på 12 forskjellige posisjoner på kroppen, helst hver dag. Dette lærer du i Reiki 1. Nedenfor beskrives hva de tre gradene i reiki innebærer. 


Hvordan virker reiki?


Reiki er en healingenergi som trekkes mot den største ubalansen og healer og balanserer oss på alle nivåer; fysisk og følelsesmessig, mentalt og spirituelt. Det første de aller fleste merker etter å ha blitt innviet i reiki, er at stress og stressymptomer reduseres sterkt. Bedre innsovning og søvn, å føle seg mer avslappet og rolig, og takle dagliglivets utfordringer og stressituasjoner bedre, er den vanligste reaksjonen til å begynne med. De som lider av spenningslidelser, som migrene og fibromyalgi, opplever også rask bedring. Hodepine, nervøsitet, plager som PMS, fordøyelsesbesvær og slike ting blir raskt bedre. 

I en undersøkelse jeg har foretatt blant mine elever, var stressreduksjon og øket velvære, livsglede, overskudd og ”gnist” i hverdagen det som skilte seg sterkest ut etter kortere tid. Langtidsvirkninger kan gå veldig dypt; mange opplevde å få en helt ny livskvalitet og hadde befridd seg fra gamle komplekser og psykologiske mønstre som begrenset livsutfoldelsen. Flere som var plaget av depresjoner og utbrenthet følte at de hadde fått et ”nytt liv”. Undersøkelsen viste utallige eksempler på positive forandringer både fysisk, følelsesmessig og mentalt. Flere har fått mot og styrke til å gjøre nødvendige forandringer i livet, og mange har fått et mye bedre forhold til sine omgivelser; familie, kolleger, venner eller en partner. Sist, men ikke minst, har mange utviklet og tatt i bruk evner og talenter som de tidligere ikke hadde overskudd til.

Dette viser at reiki virker på alle nivåer. Du behøver slett ikke å være syk eller deprimert for å lære reiki. Reiki starter akkurat der du er, og virker helhetlig og forebyggende. Reiki kan være en måte å ”tanke opp” energi når du er sliten, den kan hjelpe deg til ”å finne deg selv”, styrke immunforsvaret og forebygge sykdommer. 


Reiki i tre trinn


Reikimetoden var opprinnelig delt opp i seks trinn i Japan. I Vesten er den delt opp i tre trinn, der hvert trinn forsterker det foregående. I reiki 1 lærer du å gi deg selv og andre reikibehandlinger direkte ved å legge hendene dine på kroppen, som regel i tolv faste posisjoner, men du kan naturligvis legge hendene hvor som helst du trenger healing. Du blir innviet av en reikimester eller lærer til selve reikienergien. Innvielsene er både et ritual og en metafysisk handling som vekker og aktiviserer energien. 

Etter noen uker kan du gå videre til reiki 2 hvis du ønsker det. I reiki 2 blir du innviet til tre reikisymboler. Det første symbolet forsterker reikienergien, det andre symbolet virker harmoniserende og det tredje brukes til å sende reiki. Det innebærer en forsterkning av energien i direkte behandlinger. Det mest interessante er kanskje at du lærer å sende healingenergi helt fritt i tid og rom. Reiki kan sendes til andre mennesker uansett hvor de befinner seg og bevirker healing i mottageren. 

På reiki 2 lærer du å bruke reiki målrettet som redskap for selvutvikling. Vi kan sende reiki til vår egen fortid; til å løse opp mer eller mindre begravde indre konflikter og følelsesmessige problemer. Det vil si at vi kan rydde opp i vår egen ”kjeller” og befri oss fra gamle mønstre og ting som blokkerer for et bedre liv. Det gir oss muligheten til en dypere selverkjennelse og større personlig vekst på alle områder. Vi kan også sende reiki til fremtiden og til å forsterke egenskaper, talenter og muligheter, både på et indre plan og mer praktisk; for eksempel kan du sende til å tiltrekke deg en jobb som passer bedre for deg. 

Dette kan naturligvis høres for godt ut til at det kan være sant! Siden vi mennesker er forskjellige, vil metoden virke forskjellig på oss, alt ettersom hvor vi har sterkest behov for reiki. Reikienergien går dit vi trenger den mest. Men i reiki 2 og med sende- eller fjernhealingssymbolet kan vi selv velge å sende til for eksempel barndommen, en skilsmisse eller en vanskelig tid som har satt sine spor i oss og som begrenser livet vårt her og nå. Vi kan også sende til årsaken til et problem eller sykdom uten å kjenne årsaken, reikienergien synes å ha en egen intelligens og vet hvor den skal. Dette kan synes som et rent ”mirakel” for mange, men forklaringen er enkel: Alt vi har opplevd, følt og tenkt — vårt eget underliggende mønster for hva livet kan gi — lever videre i oss, selvom det meste er ubevisst. Reiki er den mest subtile energien vi har til rådighet, og den forbinder seg med alt i oss og trekkes mot de områder som er minst balansert. Når vi får et mer bevisst forhold til dette, kan vi i mye større grad ta styringen over livet vårt. 

I det siste trinnet i reiki, reiki 3, blir du innviet til mestersymbolet. Dette symbolet forsterker alle virkningene av reiki, og ”løfter opp” eleven slik at intuisjonen, kreativiteten og følelsen av helhet og sammenheng i livet forsterkes betraktelig. 

Vi kan si at reiki 1 danner grunnmuren, reiki 2 bygger veggene og reiki 3 setter taket på plass i ditt eget spirituelle hus. Etter å ha brukt reiki jevnt og aktivt over lengre tid, kan de som ønsker det få opplæring til reikimester og lære å innvie andre i reiki. 


Forskjellige reikigrupper


I Norge er det hovedsakelig to forskjellige hovedgrupper som gir kurs og innvier i reiki. Det er vi som er uavhengige og de som er medlemmer av de store, amerikanske organisasjonene. Langt de fleste i Norge er uorganiserte, selvom flere har dannet klubber og forbund. Reikimetodens opphavsmann, Mikao Usui, var imot at reiki skulle underlegges og kontrolleres av enkeltpersoner eller organisasjoner. Han ønsket en fri utbredelse av reiki. (Dette fremgår av Usuis håndbok, som er gjengitt i ”Reiki — the legacy of Dr. Usui” av Frank Arjava Petter.) 

De store organisasjonene, med The Reiki Alliance som den største, har den samme oppbyggingen som nevnt ovenfor, og som jeg selv bruker, med ett unntak nevnt nedenfor. Hovedforskjellen på organiserte/uorganiserte er at reglene for hvor raskt en kan innvies til de forskjellige trinnene er ganske strenge blant de organiserte, og at prisene ligger adskillig høyere enn hos de uavhengige, særlig gjelder det reiki 3 og mesteropplæringen, som kan tas etter reiki 3. Jeg avviker fra denne oppbyggingen ved at alle som vil ta reiki 3 kan gjøre det, men uten at man har ambisjoner om å bli reikimester selv. Det gir eleven alle redskap de har bruk for, uten å påta seg en større opplæring og for store økonomiske utlegg. 

Enkelte uorganiserte reikimestere tilbyr hele opplæringen, fra reiki 1 til reikimester på èn helg. Vi som kjenner reiki vet at dette er en for rask og lettvin måte å gjøre det på. For det første gir de forskjellige reikitrinnene en forsterkning (av energien) av foregående trinn og kan ikke integreres over en helg — for det andre er bruken av symbolene riktignok enkel, men trenger likevel tid til å modnes gjennom jevnlig bruk over tid. Ingen kan vente seg å hoppe fra ”grunnskole” til ”universitetsnivå” på en helg. Det er disse som kommer uheldigst ut, dessverre. Andre avviker fra Usuis metode, blant andre ”karunareiki” som benytter seg av en hel rekke symboler. Denne metoden er utviklet av amerikaneren William Lee Rand. 


Reikimetodens røtter


Reiki er en healingmetode som ble oppdaget av japaneren Mikao Usui (1865-1926) i 1922. Usui var buddhist, og metoden bærer naturligvis preg av den tradisjonen og kulturen han levde i. Buddhismen kom til Japan fra Korea og Kina midt på 500-tallet. Shingonbuddhismen er en tidlig esoterisk retning, der læren var hemmelig. Shingon betyr noe slikt som “sant ord” eller mantra. Den nyttegjorde seg av hemmelige formler, symboler og mantraer som kun ble videreført når eleven var rede, og da ved en kanjo — en innvielse. Denne læren er ikke bare tekster for studier, men en praktisk lære med meditasjon og visualiseringer på mantraer og symboler. Læren skulle realiseres og erfares direkte.

I Shingonskolen finnes det en tradisjon for å forandre, forkorte eller bytte ut tegn, slik at utenforstående ikke skulle forstå dem. Lag på lag av forståelsesnivåer blir åpenbart etter som eleven er klar for det. Dette har en klar parallell til reikisymbolene, som også er slike sammentrekninger av tegn som brukes som hjelpemidler. Shingonbuddhismen har den egenart i forhold til andre buddhistiske retninger at den ikke ser livet og verden kun som tomme, skiftende skikkelser, men mer som noe konkret. Alt som eksisterer er konkret og har substans (tai), form (so) og aktiv virkning (yo). Dette viser seg også i fravær av strenge leveregler. En sentral setning i Shingonbuddhismen oppfordrer til å erkjenne vår sjel eller ånd som den virkelig er, for da er vi identiske med opplysningens ånd, med Buddha. Viten og praksis hjelper altså den søkende å bli en Buddha i den fysiske kroppen, her og nå. Vi må huske at Buddha betyr “den oppvåknede”, det vil si en som er våknet opp fra sløvsinn og uvitenhet om livets sanne natur.

Usui var buddhist, men du blir ikke buddhist ved å praktisere reiki. Likevel passer mange av de tankene vi finner i Buddhas lære bra til reiki. Religioner verden over er når alt kommer til alt et forsøk på å orientere seg i verden, oppnå helhet og trygghet, men også søke den Ene kraft, mening og opplysning. Selv om religioner er blitt misbrukt og forvridd av utallige makthavere opp igjennom tidene, betyr det ikke at vi ikke kan finne grunnleggende kunnskap, forståelse og visdom i mange av de gamle tekstene. 

Den vestlige metoden, slik den er utbredt over hele verden i dag, stammer som nevnt fra Mikao Usui, som lærte metoden til Hayashi. Av Hayashi lærte Hawayo Takata metoden 1936-38. Takata var amerikaner (fra Hawaii) av japansk opprinnelse, og innførte reiki til USA. Før sin død i 1980 innviet hun 22 reikimestere. Fra disse har reikimetoden siden spredd seg. The Reiki Alliance ble startet i 1983 med Takatas barnebarn Phyllis Furomoto i spissen, og etter at Phyllis i 1988 tillot alle velegnede reikimestere å lære opp nye mestere, har reiki spredd seg over hele verden. 


Er du interessert i å gå på kurs hos Tove Irene Anderssen, kan hun treffes på telefon 22 56 11 91 på hverdager mellom 12 og 13, eller send en email til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Boken ” Reiki — healing og selvutvikling for alle. Teknikker for reiki 1, 2 og 3.” kom ut i bokklubben energica, Hilt & Hansteen i oktober.